Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring w domu

    tutorin w domuJednym z pierwszych tutorów, którzy stają na drodze młodego człowieka to rodzice. Wiele osób może zadać pytanie czy rodzić może być tutorem? Albo czy tutoring może odbywać się w warunkach domowych? Wszystko zależy od tego czy rodzic i dziecko potrafią wyjść poza utarte rolę, jakie kojarzą nam się z byciem rodzicem i byciem dzieckiem. Z wielu doświadczeń wynika, że wielokrotnie rodzic przybiera rolę tutora w życiu młodego człowieka i jest typowym drogowskazem, pomagając w wyborach oraz jest pomocnikiem w nadawaniu życiowego kierunku. Tak na prawdę skuteczną metodą w pracy z młodym człowiekiem, czy to dla rodzica, lub dla nauczyciela, jest metoda przypominająca do złudzenia proces jaki zachodzi w trakcie tutoringu. Prędzej czy później, każdy rodzić zetknie się z problemem, wykorzystania potencjału swojego dziecka. To jest dobry moment by skorzystać z tego co daje tutoring. Jeśli rodzic zachowa się wtedy jak osoba narzucająca z pozycji zewnętrznej swoje rozwiązania, to może zetknąć się z buntem, lub natrafić na sytuację, w której utraci motywację wewnętrzne dziecka do działania. Nie ma nic gorszego niż taka sytuacja w trakcie rozwoju. Tutoring oparty na relacji i zaufaniu w relacji pozwala zachować najwyższą aktywność młodego człowieka w procesie rozwoju, odwołuje się do jego zainteresowań i mocnych stron, nadaje celowość jego działaniom a rodzicowi pozwala na pracę z charakterem, postawami i zachowaniem swojego dziecka, przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności, powagi, godności i szacunku w nowych zaistniałych okolicznościach.
    Relacje w rodzinie i tutoringu
    Tutoring opiera się o cykliczne spotkania, w których uwaga tutora poświęcona jest podopiecznemu w 100 %. Tutor zaangażowany jest całym sobą w rozwój młodego człowieka i w trakcie spotkania jest cały dla niego. Taka autentyczna sytuacja sprawia, że uczeń ma poczucie tego, że jest ważny, że jego sprawy są ważne, że to co potrafi jest coś warte i potrzebne. Właśnie takiego podejścia oczekują od rodziców dzieci, każdego dnia. Badania wskazują, że młody człowiek dla swojego prawidłowego rozwoju oprócz stabilnej i bezpiecznej sytuacji domowej, potrzebuje rodzinnych relacji w których otrzyma codziennie od 5 do 15 minut rzetelnej uwagi ze strony dorosłego. 5-15 minut dziennie wystarczy jako minimum dla zachowania zdrowego procesu rozwoju. Czy to jest dużo? Niestety badania wskazują również, że w dzisiejszych rodzinach dzieci nie otrzymują nawet tego. Autentyczna relacja na której zbudowany jest tutoring jest wręcz idealną metodą dla rodziców w pracy z młodym człowiekiem, by poprawić nie tylko jego osiągnięcia ale pomóc w budowaniu silnych i stabilnych relacji.
    Twoje cele - twoja praca
    Celowość działań nastawionych na rozwój/postęp w procesie spotkań tutorskich jest metodą zaczerpniętą z coachingu. Spotkania tutorskie tym różnią się od zwykłych innych spotkań, że każde ma jakiś cel, czyli zmierza w jakąś stronę, żeby dokonać konkretnej zmiany. Oczywiście mogą występować pojedyncze spotkania, które mogą się wydawać, że nic nie wnoszę, ale jeśli służą zacieśnieniu relacji lub wzmocnieniu zaufania to i tak nie są samym bezcelowym spędzaniem czasu. Czas jest cenny, rozwój konieczny a autentyczne spotkanie dwóch osób jest wtedy, kiedy jedno wnosi coś w życie drugiej osoby. Gdy pracujemy nad osiągnięciem jakiejś zmiany w obszarze i wynikiem ustalonym przez młodą osobę, to motywacja i praca do osiągnięcia tego leży po jego stronie. Jest to bardzo często uwalniające dla rodzica, który próbuje przejąć kontrolę nad swoim dzieckiem, oraz bardzo stymulujące dla samego dziecka. Tego typu praca uczy samodzielności i odpowiedzialności - to czego każdy rodzić, oczekuje od swoich dzieci.
    Kto pyta nie błądzi
    Rodzice bardzo często tracą kontakt, ze swoim dzieckiem, gdy usilnie bronią się przed pytaniami dzieci i uciekają mówiąc nie zawracaj mi głowy, mam ważniejsze sprawy na głowie. Długo utrzymywany taki stan, przeobraża się w to, że w wieku nastoletnim rodzice nie znają swoich dzieci, bo one już nie chcą przychodzić ze swoimi pytaniami do nich, bo je skutecznie odstraszyliśmy brakiem swojej uwagi. Tutoring to praca pytaniami, która wyzwala kolejne pytania. Spotkanie tutoringowe to czas kiedy, ze względu na podążanie ustalonym kierunkiem rozwoju i celami, kiedy muszą wybrzmieć pytania i odpowiedzi. Oczywiście tutor nie jest zobowiązany odpowiedzieć na wszystkie pytania, sam może wskazać miejsce odpowiedzi, ale to jest moment by na prawdę poznać swoje dziecko. Gdy pyta to wiemy czym się interesuje, co jest dla niego ważne. Każdy, kto zabija naturalną drogę rozwoju dla każdego człowieka poprzez pytania, jest tym, który podcina skrzydła. Skorzystajmy z tego, co podpowiada nam tutoring, by uskrzydlać swoje dzieci i motywować je do latania.
    Relacja - konfrontacja - racja
    Na szali rodzicielskiego wychowania w docieraniu do młodego człowieka, bardzo często staje relacja. Z drugiej strony szali kładziemy różne rzeczy, bardzo często jest nią racja, o którą chcemy się zawzięcie bić, lub którą za wszelką cenę będziemy forsować. Dziwne ale jesteśmy w stanie o wiele szybciej i łatwiej poświęcić relację, by tylko utrzymać się przy jakiejś racji. Wychowując dzieci popełniamy bardzo często ten błąd, który kosztuje nas później bardzo dużo. Zapominamy o tym, że wolność jednostki jest jedną z takich wartości, którą gdy naruszymy to wchodzimy w obszar zniewolenia większego lub mniejszego. Czasami aż trudno się dziwić temu, że dzieci przeżywają bunt. Tutoring nigdy nie ucieka od konfrontacji. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, bez obawy przed osądzeniem. Każdy zostaje skonfrontowany z punktem myślenia drugiej osoby, jednak wybór zawsze pozostaje indywidualną sprawą danej jednostki. W momencie kiedy dochodzi do konfrontacji, która w tutorignu jest konieczna ze względu na aspekt autentyczności, zostaje zachowana racja obu stron bez naruszenia relacji. Jest to jedno z unikalnych wyjść z sytuacji, gdzie nie następuje zerwanie mostów ani atmosfera buntu. Taką tutorską sytuację możemy opisać słowami, choć cię akceptuję to nie aprobuje wszystkiego co mówisz. Jakże często przydałby się takie zrozumienie w naszych domach. Tutoring jest miejscem, z którego możemy czerpać w takich właśnie momentach, by nie tracić tego co najcenniejsze.

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka