Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring w pracy

tutoring praca    Jednym z tworów tutorignu, który można powiedzieć jest tworem niekonwencjonalnym i bardzo podobnym do mentoringu, to tutoring, który zachodzi w obszarze zawodowym. Czy proces, którego celem jest przekazanie określonej wiedzy i doświadczenia zawodowego na drodze osiągania rozwoju młodszej, mniej doświadczonej osoby, w jakiejś dziedzinie możemy nazwać tutoringiem? Jeżeli proces ten odbywa się na drodze ustalania osobistych celów i dotyczy również kształtowania określonych cech charakteru, postaw, zachowania i zachodzi w oparciu o relację (zaufanie, szacunek, dobro ucznia), to bez wątpienia proces ten możemy nazwać tutoringiem. Dla potrzeb tego wyjaśnienia, nazwijmy to tutoringiem w pracy lub tutoringiem zawodowym.
    Relacja, charakter, osobowość - umiejętności, wiedza, doświadczenie
    Bardzo często w strukturach zawodowych, w biznesie, na określonym stanowisku, nie szuka się ludzi, którzy mają tylko jakieś określone umiejętności i wiedzę, ale szuka się ludzi którzy mają, określone cechy charakteru, mają osobowość, swoją charyzmę, cechują się takimi a nie innymi postawami. Lub odwrotnie. Mamy ludzi, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami ale brakuje im osobowości i charakteru i coś chcielibyśmy z tym zrobić. Jest to bardzo trudne zadanie, bo im człowiek starszy tym trudniej o zmianę, ale o wiele efektywniejszy jest proces dochodzenia do określonych celów, kiedy jest on oparty o tutoring niż zwykłe szkolenia. Szkolenia zazwyczaj są w stanie coś w nas dotknąć i przekazać ale nie przynosi to trwałych zmian. Natomiast proces tutoringu, który zachodzi w oparciu o samodzielne motywacje, wytyczanie celów przy stałym monitoringu osoby bardziej doświadczonej, osadzonej we wspólnych realiach - jest o wiele bardziej skuteczny. Warto skorzystać z metod, które w oparciu o budowanie relacji i wzajemne zaufanie, przyczynią się do wypracowania trwałych zmian w pracowniku, który wykorzystując swój rozwój, przyniesie korzyść swojej firmie. Im osoba prowadzona jest starsza tym częściej ten proces można nazwać mentoringiem zawodowym, choć w wielu założeniach trudno wyraźnie rozgraniczyć te dwa procesy.
    Mistrz - uczeń
    Jednym z opisów, jaki stosuje się przy określeniu relacji i ról jakie występują w procesie tutoringu jest relacja mistrz - uczeń. Trochę tak, jak to miało miejsce w przypadku Mistrza Jody i Luka Skywalkera, tutoring to nie tylko proces przekazywania umiejętności i wiedzy ale również, kształtowania charakteru i postaw. Jakże często dzisiaj, oprócz tego, że firmy poszukują określonych umiejętności, oczekują od młodych pracowników, że będą dysponować odpowiednim wachlarzem cech charakteru i postaw pożądanych w danej firmie. By to osiągnąć, pracodawcy wysyłają młodych pracowników na szkolenia, zapominając o olbrzymim potencjale, jaki kryje się w starej kadrze, która ma doświadczenie i wie, jaki wizerunek firma kreuje, czego szuka, czego oczekuje i jakich zmian chce dokonać. W procesie rozwoju jaki zachodzi na bazie relacji mistrz - uczeń, wypracowane efekty zmiany są o wiele głębsze i trwalsze. Dotykają nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale wartości, przekonań, celów, charakteru i postaw, co powoduje, że pracownik staje się o wiele bardziej wartościowszym ze względu na swoją lojalność i zażyłość oraz stosunek emocjonalny. Warto skorzystać z narzędzi tutoringu, by kształtować w nowoczesny sposób nowe zespoły i nowe elity kadry.

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka