Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring - rozwój charakteru

charaktery     Tutoring to metoda pracy z uczniem w układzie jeden na jeden, która między innymi opiera się również o kształtowanie charakteru. W edukacji brakuje przedmiotu i czasu, by poświęcić uwagę uczniowi w kontekście charakteru i jego rozwoju. Tutoring w swoich założeniach odnosi się do postaw, zachowań, wartości i przekonań, które są podstawą działań. Podążając za mocnymi stronami ucznia, kształtują się takie cechy jak odpowiedzialność, samodzielność, pracowitość, systematyczność, pewność siebie, opanowanie, rozwaga, rozsądek, umiar, poczucie własnej wartości, odwaga, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, itp. Trudno wykorzystać swoje umiejętności, gdy nie ma się wypracowanych pewnych cech charakteru, które pomogą nam w momencie, gdy pojawią przeciwności. Każdy z nas posiada pewne założenia lub uprzedzenia, które mogą przyczyniać się do tego, że będziemy rozwijać swoje skrzydła lub będą hamować nasz rozwój.

 

       Tutoring jest pozytywnym wzmocnieniem cech charakteru, które są niezbędne w osiąganiu celów. 

Polecają: www.tutoring24.pl

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka