Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring - rozwój intelektualny

rozwoj intelektualny        Tutoring to metoda pracy z uczniem jeden na jeden, która między innymi oparta jest o rozwój intelektualny. Jedną z odmian tutoringu jest tutoring naukowy, który odbywa się w ramach rozwoju wiedzy w jakimś określonym obszarze naukowym. Jednakże nie jest on nakierowany bezpośrednio na samo zdobycie wiedzy w jakimś temacie. Rozwój intelektualny w procesie tutoringu polega na kształtowaniu procesu samodzielnego myślenia, osobistego odnoszenia się do przerabianego materiału, zajmowania własnego stanowiska w stosunku do zagadnień, które są omawiane. Tutor w trakcie rozwoju intelektualnego jest osobą, która zadaje niewygodne pytania i zmusza ucznia do myślenia, wyciągania wniosków, posługiwania się logiką, tak żeby wiedza posłużyła i przełożyła się na mądrość życiowych wyborów i umiejętnego zastosowania oraz wykorzystania tej wiedzy. W procesie tym nie można być tylko odtwórczym, ale należy wykazać się wyobraźnią, kreatywnością, umiejętnością wychodzenia poza utarte schematy, gdyż jednym z elementów rozwoju intelektualnego jest osobista umiejętność wykorzystania wiedzy oraz własna interpretacja i własne odniesienie.

        Tutoring dotykając rozwoju intelektualnego wychodzi dużo dalej, poza samo przyswojenie wiedzy, ale dotyka i kształtuje umiejętność myślenia i odnalezienia siebie w danym kontekście.

Polecają: www.tutoring24.pl

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka