Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring - szkoła życia

człowiek na szczycie      Tutoring to metoda pracy z uczniem w procesie jeden na jeden, służąca jego ogólnemu rozwojowi tak, by w bardziej świadomy, samodzielny i odpowiedzialny sposób, podopieczny umiał zarządzać swoimi zasobami, wiedział na co go stać i widział sens i cel swojego działania. Tutor jest takim trybikiem w procesie dojrzewania młodego człowieka, który pomaga mu odnaleźć się w otaczającym go życiu złożonym ze szkoły, domu, pracy, rodziny w oparciu o cały potencjał, który podopieczny w naturalny sposób posiada. Praca tutora zmierza do tego, żeby podopieczny wykazywał coraz większą dojrzałość emocjonalno - społeczno - intelektualną. Żeby w oparciu o swój potencjał dokonywał mądre wybory, wykorzystywał swoje możliwości i nie zatrzymywał się na drodze swego rozwoju i osiągania postawionych celów.

      Tutoring możemy nazwać długofalowym procesem, który nastawiony jest na rozwój dobrostanu jaki drzemie w podopiecznym po to, by rozwinął swoje skrzydła do granic możliwości.

Polecają: www.tutoring24.pl

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka